ବିଧବା ଖୁଡ଼ିର ବାଳୁଆ ବିଆରେ ପେଡିଲି – ଖାଲି କଚର କଚର – Odia Sex Story

0 views
0%
Odia Sex Story
Odia Sex Story

Mo Name Natbarlal Sasmal(Natu) age -20 hieght-5.8 dekhibaku patala mo ghar Baleswar jila ra gote chhota village re. Mo ngaa (village) tike chhota mane 300 pakha pakhi loka ruhanti au ama ngaa chari pate jangal bhari rahichi au mote ngaa ra maikina mane bhari pasand nga maikina mana nka katha ta apnamane jani thibe chauda mota gandi au amruta vanda pari dudha ohhh kn dekha jaye se dursya . au mote bhauja au mo tharau bayasare bada thiba mahila mane pasanda .

mo story re amiti aka maikina achhi jaha pain mu pagal thili au mora pratham brijya pata ra karana bi sei maikina thila .Mo paribara re mu mo bapa ,bou , bada bapa ,bada bou au tanka ra dui jhia mo tharu bayasare bada ruhanti .amra yehi chhota paribara l . ama ghara pakha re au gote ghara thila ama yehi dui paribara chadidele au samste ama ghara tharu tike dura re ruhanti . Ghara pakha padiasha ghara saha am paribara ra bhala sampark achhi se paribara re budha ,budhi , tanka ra bada pua ra bidhaba stree Sila khudi (age-38) (38,34,36)au tanka ra gote pua gote jhia . pua mamu ghare rahi patha padhe au jhi 7 class re padhe , sana pua au tanka stree Looa khudi (age-35) (36,34,36) tanka dui jhia ruhanti .

mora ta tanka dui bohu ku peli baku bahut ichha thila . ama ngaa tharu sahara bahuta dura re tha a au ngaa re ate bi devlop natha a . ama ngaa ra toka mane sandhya samaya ku wait kariki rahi thanti kemiti sandhya haba au ngaa mikina mane jhda basiba ba pain bana buda ku jibe .mikina au toki mane jete bale jhda basanti chhatara toka mane banare luchii halanti . kintu ama paribara au padisha ghara paribara ngaa tharu tikedura re thibaru ama padisha ghara au ama paribara loke ghara thauru tike durare thiba padia re jhada pheribaku jaanti , se padia are bahut bana thae .mo pratham brijyapata bisayare apnanamana nku kahibaku bhuli gali mu seta bale class 8 re padhua thaa mora age 13 bayasa hoitha a school re mo sanga mane ngaa ra toki au maikina bisayre katha huanti kichhi sanga mane mo padisha ghara ghara dui bohu nka upare najara tha a kichhin sanga ta se dui bohu nka katha mane pakai hallanti .

mu semanka katha suni mora thia hoijaye seta bale mora 4 inch pakaha pakhi tha a au jete haleibaku chhesta kare mote tike pain hua au bahut samaya halaiba pare madhya mora kichhi bahare nahi . dina kara katha mu school ru phe ri bele padisha ghara side re asu tha a ghara side re bana thaa au mu sethi jaha dekhili mora bodyb re kn heigala bhali lagila mu sethi dekhili khudi bana adaku muha kari jangha prajyanta chadhhi kholi mutu chhanti tanka ra bada gandi au mansali jangha dekhi mora kn hei gala au mora 4inch nuni pant bhitare tengei gal mora kn hei jau tha khudi nka gandi tala side re kala kala kichhi dekha jau thae mu jani gali ki tanka gandi au bia ra bala . au tanka muta r sound ohhhhhhhhhh kn heijauthaa.

mu jemiti dekhili khudi muti sari uthu chhanti mu sethi pakhare luchi gali khudi jiba pare mu se muti thiba jaga ku gali au se jagara anthei sunghili ohhh ki anada ohhh mo pant kholi nunu bahara kari se muta bhija stanare ghasili au tanka muta mo nunu re lagila tike garam garam lagutha a . tapre mu sethu uthi paleili .mora ta khali khudi nka adha khola kala chhdi au gandi ,mansalia jangha katha mo munda sara ghuri bulu tha a ichha hautha a tanka gandi mo muhare ghasibaku .tapare sandya hela mu jhada jiba bahanare padia ku gali padia ku jai bana pakhre pant kholi nuni kadhi khudi nka gandi katha bhabhi haleili katha bhabi halei li kintu kichi bi helani mu sethun challi asili . ratire mote nida helani mu khali khudi nka gandi katha bhabu tha a keta bele mote nida hejai chi mu jani ni.

ta para dina mu school chali gali au mo sanga pabana ku khudi nka gandi bisayare kahili se mo katha suni tara kn hei gala se kahila mu aji to khudi katha bhabi ki haleibi ,au kahila se maikina ku pelibaku mora bhari ichha hauchi mu kahili tu tankun dekhichu sia kahila hmm nga jatra re dekhi thili chauda gandi ku bda bada gandi au ta peta ohh mora bhari ichha taku peli baku . mu kahili mora bi bhari ichha kintu mu kn karibi mora aji prajyanta bahri nahi . a katha suni se hasila kahila tora kebe bi bahariba nahi . mu kahili dine na dine bahariba.

Pabana – tu gote kama kar tu jeta bale halei bu tu oil mariki haleibu ,mu kahili hau aji karibi .ta pare 4pm re school chhuti hela pare ghara ku pheru tha a mu mane mane bhabu thae aji bodhe khudi mutu thibe kintu sedina kehi nathile se bana pakhare. mu niras hei chaligali ta pare sandhyre tela tike nei bana ku gali khudi nka katha bhabhi tel malish kari haleili kintu 10 min pare bi mora kichi baharla nahi tapare mu gharaku chali asili . tapara dina school re mo snga pabana ku kahili tu kahiba anusare mu oil mari haleili kintu mora kichhi helani. se hasila kahila tora baharibani kebe bi mote tike raga lagila .mu kahili tu kali khudi katha bhabhi halei lu. se kahila mora kali bahut bohigala re sanga se maikina pain . mu pacharili tora pratham thara kemiti bahari thila .

pabana – mora bi baharu nathila mu dine na bahriba prajyanta nga maikina nka katha bhabhi halei chali praye adhaghnta pare mora deha kn heigala au kichhi baharibaku lagila dhala dhala pani bahrigala .mu- sanga tora ta maja hi alaga prakar tu ta khali mikina mananka pain pagala au, kete jana maikina nka mane pakei halei chu .pabana- are 5 ,6 maikina nka katha bhabhiki halei chi au sandhyare jhada padia bana re luchi maikina mana nka gandi dekhi haleichi . kintu maikina mananka gandi maribaku bahut ichha .au abe to padisha ghara khudi katha bhabi halauchi.

  • mu- pabana mora kemiti bahariba au kichhi upaya kahare sanga .
  • pabana – tu gote kama kr mote to khudi ra chadhhi ani deibaribu .
  • mu- na be maribina kn?
  • pabana-dekh tora brijya bahara karibara achhi jadi mu tote sahajya karibi tu khudi ra chhadhi aniki de mu tora brijya bahara karibare sahjya karibi.
  • mu- kahili hau kintu tu mora brijya bahara karibare sahajya karibu ta .
  • pabana-hn be chinta kr ni .

tapre school lu chhuti heba pare ame chali asilu .mu khudinka muti ba katha bhabhi aasu tha a kintu sedina bi kichhi helani .gharku asiba pare mu khudinka chadhhi kemiti miliba bhabu thaa a .ta pare mana ku gote idea asila khudi jeta bele gadhei sari oda kapada sukhai ba bele chadi sukei thibe mu sethi tanka chadi paijibi. ye sabu chinta kari sedina Mora chali gala. Ta para Dina sakalu mu apekhya kari thaye khudi kemiti gadhei sari luga pata sukhai be kintu khudi gadhei ta sari thile oda luga sukhai ba pain bhuli jai thile bodhe. Mu bhabili aji khudi nka chadi mili bani.school jiba pain 10 am bahari padili bata re jiba bele Mora khudinka ghara upare najar padila setha re luga pata sukha hei thila mu bhabi li yeta mauka achhi ta mu tanka ghara adaku chalibare lagili tankar 2 bakhara kotha 3 bakhara chala ghara tha a chala ghara pachha pate luga sukha hei tha a mu dari dari ghar pachha ku gali dekhili sethare 2ti bra kala au nali chadi sukha heichi 2ti luga saya sukha heichi.

Mu bhabili kou chadi ta bada khudi nka ra au kouta sana khudi nkara mu jaldi kari kala chadi ku anili chadi oda lagu tha a bodhe dhoiki sukha heithla mu oda chadiku bag re purei sethu chup kari palei li. School pahnchiba pare . Pabana – Natu chadi anilu na to dwara ye kama bi habani. Mu kahili are anichi kintu school chhuti hau nabu.Pabana- hau sunn kali ama sahire samste picnic jibe au amaghare samste jibe mu mo jejema ghare rahi bu ta tu ama ghara ku asibh mu sabu sikhei debi. Mu kahili tama ghara ta bahuta dur ama ghare mote chhadibeni Pabana – mu jai tama ghare kahidebi tu kali ama ghare rahibu .Mu hau dekhiba kn hauchi.

school chhuti heba pare mu khudi nka chadi jaldikari ta bag re purai deli chadi oda lagu tha a . Mu ghara ku palei asili. Au ghare kahili kali mu mo sanga gharaku jibi ama exam achhi ta sahita exam ra sabu subject upare discuss karinebu ghare bapa mana kale mu maa nku bujhai baru maa bapa ku kahile. Bapa tapare raji heigale mo khusi kahile na sare mu sedina jaldi soi padili kahinki na para dina sanibar thila sakalu school jibara thila. Sakala hela mu school bahari padili au ghare kahili ki mu sanga ghara aji rahijibi rabiara dina asibi kahi gharu bahari gali.school jiba batare sila khudi nku dekhili se mote dekhi tike hasi dele mu khali tankara sikha re jhuli rahi thiba dudha handi ku dekhu tha a tapre mi sethu school chali gali . School re mo sanga pabana ku sila khudi nka chadi bisayare pacharili se to bhut khusi dekha jau thila se kahila sanga sila khudi ohh kn kahibi. Mu are kn thik sere kaha. Pabana tu tank chadi size janichu mu kahi li naa mu janini.kahinki na mu chadi anila bele ate dari jaithili ki mu chadi aniba matre bag re purai ani pabana ku dei deithili. Mu kahili kn hela kire kahunu.Pabana – Natu kali sila khudi chadira jou smell ohhh pratham thara kou maikina ra chadhi sunghili ohhh au size janinu jadi aji gharaku gale dekhi na bu.

school chuti hela pare ame duhe sanga hei pabana ghara ku galu tanka chala ghara thila 4 bakhara tapare amhe tanka gharu ku galu pabana ta jeje maa ku mo bisayare kahila.ta jeje maa ama duijanku khaibaku dele ame dunhe khai sari taa room ku galu .Mu – are sila khudinka chadi kain kire kn tu khali maza nabu mote tike mazza de .Pabana – are byasta kn pain hauchu tu to kama kalu mu mo kama karibi, ne sila khudi chadi size ta tike dekh.Mu chadi dekhila belku chadi re 38 lekha hei thila au chadhi re kasa kasa kn lagi thila. Mu kahili ye kn lagichi be.Pabana – Are sila khudi ate chauda gandi ohh. kahila kali mu dui thara ye chadi re mo pani bahara karichi .mu yaku dhoiki sukhei debi aji tu mazza nabu.Mu kahili sukheile kia dekhinabaPabana- are ghara bhitare sukhei deba. Au aji tote ama sahi maikina mana nka gandi darashn kareibi khali sandhya hau.Pabana chadi ku bhala bhabare dhoi sukhaidela.

4 pm belaku khelibaku bahari galu praya 5.30 belaku sandhya hei asila ame khela sari gharaku baharilu ghara ku jiba batare kete jhia oh maikina mane jhada jauthanti bana adaku.Pabana – Natu aji to te bahut mazza lagiba chal pachha pata bana pakhaku .Am duhne bana pate luchi basilu bana thu tike dura re kete maikina au jhia mane jhada basi thanti khali tanka gandi dekha jau tha ye drusya dekhi mora kn heijau thaye .thik setiki bele ama agre bana pakha ku lagi gote 35 ,36 barsiya mahila luga teki gandi ama agre kari basila ohhh mora kn hei jauthaye ta gandi dekhi gora gandi oh mo sanga deri nakri ta kadali ku bahar kala mu tara dekhi mora hoss udi gala taa saman mo tharu ate bada 5.5 inch haba mu mo pant ru bi mo saman bahar kali kintu pabana saman agre mo ra kichhu bi nuhe pabana deri nakri se maikina gandi ku chahni aga pachha kala tara banda upara bhaga chamad pura talku kari halei chali la mu bi dhire dhire halei li praya kichhi samaya haleiba pare pabana ra rass baha ri padila kintu mora kichhi bi helani .

2 min pare se maikina sethi chaligala ame duhne sethu bahri gharku galu ghare fresh heiki room ku galu mu pacharili pabana tora ate bada kemiti hela kire. Pabana – Aji tora pani bahribare natu tike dhrjya dharr.Rati re ame duhne khai sari soibaku galu pabana asila sila khudi nka chadi anila au kahila ne aji tora pali.Mu jemiti karibi semiti karibu . Mu hn kahili pabana ta pant kholi thia banda ku kadhila mu bi samite 4inch nuni bahara kali se kahila tora pratham rasa kaha na re bahar karibu mu kahili sila khudi se kahila hau khudi chadi ku to nuni re ghas mu ghasili ate bada chadi au gote bidhaba maikina ra mora kn hei jauthaye tapre pabana kahila tu tike tela mar to nuni re mu nadia tela ani marili se kahila sila khudi katha bhabi halei chala mu tanka katha bhabhi halei li tanka na madhya neu thae. Ohhh Sila khudi tama gandi tama balua bia ohhh pabana kahila au jor re se bi halei chalu thaye tara baha ri gala kintu mora bahari nathye mu halei chalithye se mote utjit kariba pain sila khudinka na ree gali deu thaye mu tanka gandi katha bhabhi halu thaye praye 15 min pakaha pakhi haba tank chadi mo hatare tahaye mote tike alga type ra lagila karana mu ate time parjyanta halei nathili kebe . Amiti lagila ki kichhi bahriba mo nuni ru setiki bele mo pati ru ahh bahri gala mu chadi mu nuni re chapideli nuni ru nalua nalua rasa bahari gala tapre mote tike kharap lagila au mu halia hoi soili.

Pabana – Natu tora bi rasa bahrigala re sanga to kala abe pani chadilani auu tu athara khusi ta. Abe khali sila khudi ku kemiti peliba se bisayare bhab .mora deha kn hei jauthaye karana yeta mora pratham thila mu kichhi nakhi soi pdili. Sakalu uthi mote bhala lagu nathaye pabana ku kahili sanga mu abe gharku jachi school re dekha habu . Pabana – Hau sunn tu abe aram re sila khudira mazza nei paribu mu chadi rakhi dauchi mo pakhare.Mu kahili hau jaha tora ichha ta pare mu gharku asiba pain bahari gali bye kahi palei asili.Ghare pahanchi sabu kama sari thaye rabibara thibaru ghare basi tv dekhi ba chhda kichhi nathye phone bi allow nathila ama pain. Mu chinta kali aji sila khudi gandi dekhi halei bi.

Ta mu sandhya parjyant wait kali sandhya heba pare mu padia pakha bana re luchi padili jemiti sabu dekha jiba kintu sila khudi nka darshan mili lani thik setiki bele sana khudi lopa khudi asile thika mo samna re thiba bana pakhre luga teki gandi melei basile kn kahibi sanga mane tanka gora taka taka kakharu gandi ohhh mu sila khudi gandi badalare lopa khidi ra gandi mili la oh ki gandi mu control kari napari mo saman bahra kari halei baku lagili tike katu thae kintu mu gandi dekhi halei chali mora kintu bahari baku time lagu thaye setiki bele lopa khudi sethu chali gale mu sethu uthi helie baku lai gali mora athara vass vass kari bohi padila. Mu sethu chali asili amiti kichhi dina chalila .mu 8th pare mora mamu gharaku chali gali . Mora ghara katha bahuta mane pdu thaye au mo sanga pbana katha bi , dui khudinka naa re mu bahut thra brijya bahara karichhi. Mo 10 th exam pare mu 2nd devision re pass kali .

College re padhiba pain mu villege ku pheri asili 2 year pare gharku pherili mo sanga bi mote dekha karibaku asi thila si mo thu tike mota au fit thila.mu jemiti patala thili semiti thaye mu asiba matre pabana sahita katha heli au bahut mazza madhya kalu 2 years bhitare pabana sila khudi pain pura pagal hei jaithila se khali sila khudi nku kemiti peliba boli bhabu thye.Pabana -Natu sila khudi gandi ku mo banda re jemiti hele bi ghasibire sanga tu ta nathilu khali sei chadi re halei halei se chadi kana hei galani mote sila khudi ra gandi darkar sanga.mu kahili hau sanga 2 years ta tadpiluni au kichhi dina apekhya kr ame dijana jaka peliba. Tapare ame cycle nei bulibaku chali galu .Ta para tharu mu sila khudinka gharaku daily bahana kari jiba pain lagili sila khudi aga apekhya tike moti heijathile au lopa khudi nka gandi chauda hei jaithila. Tanku dekhiba matre mora kn hei jau thaye. Mu lopa khudi nka dui jhia ,au sila khudi nka jhia ku tuition karibaku jiba pain se mo maa ku kahithile mu bi mane mane khusi heigalu au sabu sandhya re tuition karibaku jaye .

Mu sila khudinku impres karibaku lagi gali se mote dekhi khali hasi dianti.tanka pain kichhi gift madhya neiki jaye au secretly tanku diye. Kichhi masa pre Mora college re admition hela ta mu college ru pheri 6 pm ku tuition karibaku chali jaye au dui khudi nku patei baku chest kare. Amiti chalu thaye .dine mu tuition kariba pain tanka gharku jai thye tanka sasu mane jeje maa kahile lopa khudi dada au dui jhia ku nei ta bap gharaku jaichi oraye 15 din rahiba . Au sila khudi tanka jhiaku nei padiya ku jhada jai chhanti tu se ghare basitha se asile tu tuition karibu mu hnn kahi room ku gali jeja maa ra goda bhala nathibaru se khatre soiruhanti tanka room re au sila khudinka sasura sandhya re ngaa ade buli baku ja a nti praye 9 pm re phera nti. Mu jeta bale room re pasi basi dekhe ta pink chadi gote khata upare padichi sila khudi nka bodhe bhabi dekhili se chadi re tike oda oda lagila mu sunghili ohh ki smell mo pagala hei gali au taku cahtti baku lagili mu deri nakri pant ru mo banda bahra kali mo banda 2 years halei ba pare 4 inch ru 5.5 inch heijaithila .

Mu sila khudinka chadi mo banda re gurei halei baku lagili praya 6 min pare mora bahriba samya asigala thik sei samyare sila khudi room bhitarku pasi asile mu akhi buji thaye sila khudi ohh kahi rasa tanka chadi re chhadu theye mu jani nathili sila khudi ye sabh dekhu chhanti boli .mu jeta bale akhi khili dekhe ta mo hoss udi gala au mo banda pura sukti gala mo dara re jhala bohi padu thaye sila khudi nka muhaku mu chahin paru nathye se ragi jai mo hataru chadi tani nele mo birjya tanka hatre lagi gala se mote tike ragi jai kahileSila khudi – ye sabu kn kharp kama kebe thu arrmbha karicha .mu chup hei sunu thaye.Tapre mu tanku khyama magili se kichhi kahile ne sethu chali gale .mu tanka jhia ku tuition kari sethu chali asili.mote ratire nida hela ni.Au kichhi dina tuition karibaku galini tenu khudi gharaku asi maa ku kahile Natu ku kahiba se tuition karibaku kn pain jauni ajithu tuition karibaku jiba pain kahile. Mu ye sabu bisayre pabana ku kahili sekahila sanga dekh se bidhaba mikina banda khoju thiba tu darr ni aji jadi se tote raga re kichhi kuhe tu kichhi kahibuni au jadi kichhi nakhe tu jani jibu tara bi pela khai bara ichha achhi. Sedina sandhya re mu tuition karibaku gali sila khudi nka sahita dekha hela kintu se mo upare ragi nathile .

mu tike relax heli au tanka jhiaku patha padhu thaye sila khudi mote chahi tike sexy smile dau thanti mora pabana katha mane padigala au mu bi tike mane mane khusi heli. Sedina tuition sari pheri aaili . Pabana ku sabu ye bisayre kahili.Pabana – Sila khudi ra bia re bahut galu achhi re sanga tu mauka chhad ni tu khali green signal paijaa ame dui jana jaka misiki galu mariba.Mu kahili hau kali jemiti hele khudi nku line ku anibi.Para dina sandhya re mu tuition pain bahari gali. Khudi nka ghre pahnchi jaha dekhili mo dehre current chaligala bhali lagila khudi gote sexy saree pindhi chhanti au bluse pidnhu nahnati tanka dudh vundi luga re phutiki dekha jauchi mora ta banda pura tengei gala. Mu control kari tanka jhia ku padhei baku lagi li kintu mo akhi khudi nka upare thaye khudi mu agre janisuni tanka chauda gandu ku dekhei kama karu thanti. Mote seduce karu thanti mora ta halt kharp hei jau thaye. Mu control kari tuition sarili ranka jhia tanka room ku chali gala thik setiki bele sila khudi nka hatru kn gote talku gali padila se talku nai jeta bale uthei baku chesta kale tanka saree talku khasi gala ohh ki dursya goll gol dudha dita mo akhi samna re mu control kari napari tanku kudhei dharili se chamki jai ye kn karuchu natu mu to thu baya sa re bada kahi mote pelibaku chest kale mu kahili khudi tame bahuta sundar au tamku paiba pain mora bahuta dina hela apkhya karichi. Mu tamku bhala paye.

Sila khudi – chup badmash mu kn ate sundar. mo upare tora kebethu nazar achhi. Mu kahili khudi tama pari sundari kebe bi dekhini school time ru mora tuma upare nazar achhi aji prema karibaku dia kahi kis karibaku lagili se mote thelu thanti mu kintu kiss kari chali tanka beka , chhati ,peta kakha tala bala re peta ku salasal kari kiss kari chali li se birodh kariba band kari dele au mo sahita mazza neu thanti . Praye 20 min pare mu kahili chala room ku aji tamara sabu ichhha purana haba. Sila khudi – na athi maa au jhi achhi mu jhada padiaku jauchi tu sethiki asi jibu. Mu hn kahi agre chali gali.Khudi tanka sasu ku kahile maa mu jhada jachi tame jhia ku jagi thiba. Kahi chali aaile mu padiya re wait kari thaye kichhi samya pare se asile mu tanku dekhi au sambhli parili ni mu pura swarga re udu thaye.

Tanku jabudu dhari kiss karibare lagili . Au pacharili khudi dadanka jiba pare kete tame tadapu thiba tamara kn ichha hua ni kaha tharu pela khaibaku.Sila khudi – Naa re natu to dada jiba para tharu mora galu bahut hua mu kn karibu anguli purei santi kare, ngaa re tokanka thu galu marile naa badnam haba bass to pari nijara kehi thile mo bia ra galu aram re kamiba .Khudi nka muhara ye sabu suni mu smbhali parilini sange sange khudi nka luga kadhi deli se khali chadire thile rati ra andha rare kichhi disu nathye kintu mu mo kam jari rakhili mu khudinka dudhu duiku muhare ghsi chusi ki ananda sate jepari swarga re mu achhi tapre mu dernakri tanka bia re angthi purei li bia bala re bhari thaye bia pura oda thaye mora gotiye anguthi genjiba matre khudi ahh kahiuthi mote chapi dharile .

Sila khudi bahut dina hela pela khai nathile bia ra galu jabar thila.khudi deri nakri mu shirt pant au mo chadi kholi dele mo banda tanka pakahre thila se pratham thara banda dekhi taku hathe re dhare chuma dele au tke chipa pakei halei le mu talku jaitank goti jangha mo kandhre thoi tank bia re jiba mari chati baku lagili khudi pura pagal hei mo munda ku tanka bia re jabi baku lagi le bia chati baru tank bia ru pani baharila mu mo swapna ra maikina ra bia ra sabu rasa pi chali gali tike lunia lagu thaye. Khudi mo pithire tanka nakha re ampudu thanti bia ru pani bahara kariba pare khudi sambhali na pari mote ghein baku kahile mu bi ready thaye khudi nku nuain tanka balua bia re chhepa marili au banda re chhepa marili bia ra kana pakhare mo banda ra mundi set kari tike pelibaku chheata kali khudi nka bia ate tight thila je mu banda khasi jauthye mu tike nain jai tank gandi re mo munda ku ghasili biare jiva sala sala kali khudi sabmhali na pari mo banda ku tanka bia ra kana re set kale tike pachaku pela marile banda topa adha gali gala khudi sambhali napri kadhi baku kahile .khudi bahut dina heba ghian kahi nathile ta bia puara tight thila lagu nathila ki se 2 ti chhua ra maa boli mu kahili khudi tike ruha mu aste aste pelibi .

Mu dhire shire peli baku lagili tike dhaka re mo banda ra topa gali gala khudi nka akhiru luha bahari gala au pati ru ahhhhhhhhhhhh marigali randua a sala bidhaba maikina ku kn amiti pelanti sala. yesabu katha khudi nka muharu suni mu smbhali napare dhire dhire peli baku lagili5 min pare khudi nka bia nalei gala khudi bi pachharu gandi aga pacha kali mu jani gali speed badhi bara time asi gala mu bi jor dar dhaka deli pura banda pasi gala khudi khali ohhb ahhhh uhhhhh ummmmmmm ahhhhhhhhhhhhh aohhhhhhh hauthanti mote bi tike pain hauthaye mu dhaka mari chali thaye sanga mane apna mane mo jagare apna au sila khudi nka jagare apnaka dream maikina katha bhabantu . Mu bhabi bi nathili ngga ra bidhaba maikina ku amiti ghin bi boli . 38 barsiya bidhaba maikina 15 barsiy patala toka kn hauthiba se tokara apan amane jani paruthibe. Mu semiti peli chali thaye khudi nkara pani bahriba time asi jaithye mo banda pura garam bhatibre thila bhali lagu thaye khudinka ra pani bohiba samayre mu tanka munda bala ku tani dhari joor dara dhaka dei tapa tap tapa tap dhaka mari chalu thaye se khali ohhh marigali mo bia phati gala .

ye sabu sound mote ahuri utejita karu thye mu semti peli chalu thaye khudi nkara pani bohi chalu thaye khli padia sara pach pach thap thap sound heuthye khudi nka galua bia ru pani saru nathye mu pela ra bega pura high speed re thaye khudinka ra 3 thara pani bahari jaithila jor dar dhaka deba bele mora bahriba samya asigala mu khudinku jabudi dharili khudi jani gale bandhuka ru guli bahariba samaya asigala khudi gandi ku pura jore pachku kari dhaka maru thanti mu bi pura power lagei pelili mora rasa puch ouch kari khudi nka bia re chadili khudi pura jhalare oda thile mu pura haliya hei jaithili . Mo ra pratham jauna lila thila satre maikina manku peliki galu mariba kathikara patha. Time 8.30 hei jaithila khudink kiss kari tanjka gandi re mo moha ku ghasi bia ku kis kari asili khudi bi mote kiss kari gharku chali gale.Sila khudi nku mauka dekhi bia ra galu mare tanka bia tike dhila padilani. Se mote tanka gandi ra kana bada karibaku dei nahnti. Tanku peli peli mo halat bi kharp heigalani. Next Story re Mo Sanga Pabana Kemiti Sila khudi nku kemiti pelila ta bisayare jani be……….

Date: September 8, 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *